Kategorier
Hälsa

Den magiska kraften hos Functional Patterns

Lär känna kraften i Functional Patterns, en metod som förenar kropp och själ genom naturliga rörelser och förbättrar hälsa. För mer information, fortsätt läsa.

I en vardag av ständig rörelse är Functional Patterns en metod som bygger en bro mellan kropp och själ, ett sätt att se till att våra fysiska gestalter rör sig i harmoni med livets obönhörliga flöde. Denna metod, vars visdom rotar sig djupt i våra förfäders kunskap, har numera omvandlats för att möta den moderna människans behov.

Functional patterns står för mer än bara träning. Det är en helhetsfilosofi som strävar efter att förbättra människans funktionella förmåga genom naturliga rörelsemönster. Genom att återgå till de grundläggande rörelser som följt oss genom den evolutionära utvecklingen, syftar metodiken till att behandla och förebygga smärta, och att förbättra vår prestationsförmåga.

Functional Patterns och rörelselära

Att lära kroppen att röra sig som den är avsedd för, blir till ett skådespel där varje person är både regissör och skådespelare. För i vår strävan att uppnå fysisk hälsa, bär vi på en inre längtan efter att våra rörelser ska vara lika flytande och obesvärade som poetiska betraktelser av vårt mänskliga tillstånd.

I detta sökande efter balans blir Functional Patterns inte blott övningar att utföra. De blir till rituella danser som återförenar oss med den jord från vilken vi en gång kom. På så sätt återuppstår en förståelse för att varje rörelse, oavsett hur liten, är ett eko från det förflutna och en förebådelse om framtiden.