Patientlagen

PATIENTLAGEN

  • Ny lag som reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv
  • Börjar gälla 1 januari 2015

Patientlagen ger en samlad bild av vad som gäller ur patientens perspektiv.
Sverige har saknat en lagstiftning som samlat beskriver patientens ställning i vården.

Patientlagen Second opinion 141014

Genomgången av patientlagen i den här presentationen är inte heltäckande, för en komplett bild av patientlagen se;

www.regeringen.se/content/1/c6/23/55/28/b8c8d500.pdf