Värmebehandling av prostataförstoring

PROSTATABEHANDLING

De vanligaste behandlingsalternativen vid godartad prostataförstoring är:

Botande behandlingar:

  • CoreTherm värmebehandling (TUMT)
  • Operation genom urinröret (TURP)
  • Öppen operation

Symptomlindrande behandling:

  • Läkemedel
  • Naturläkemedel
  • Kvarvarande kateter och tappningskateter

Som alltid har olika behandlingsmetoder för- och nackdelar.
Du bör alltid diskutera tillsammans med din läkare vad som passar just dig och din situation bäst.

 

CORETHERM

CoreTherm värmebehandling (TUMT)

Vad är CoreTherm?

CoreTherm är en minimalinvasiv behandling som använder mikrovågsenergi för att ta bort den extra vävnad som blockerar urinflödet. Vid över 50 grader i prostatan förstörs den överflödiga vävnaden och det leder till att urinflödet åter fungerar.

Behandlingen tar cirka en kvart och genomförs med lokalbedövning i ett vanligt undersökningsrum. Du kan vanligtvis åka hem direkt efter behandlingen. Efter behandlingen behöver du ha en kvarvarande kateter under  1 – 3 veckor.

CoreTherm är den enda behandlingsmetod som använder en unik, patenterad teknik som gör det möjligt för läkaren att kontinuerligt följa temperaturen i prostatan och anpassa behandlingen efter varje persons kliniska behov.

Kan CoreTherm värmebehandling hjälpa mig?

Ja. Flera studier har visat en påtaglig och långsiktig förbättring av BPH-symptom efter värmebehandling. CoreTherm kan ge dig och dina nära de resultat ni hoppas på. Över 80% av våra patienter upplever en påtaglig förbättring.

För vem är CoreTherm ett lämpligt behandlingsalternativ?

Efter att ha gjort en noggrann undersökning avgör Du i samråd med din läkare vilket behandlingsalternativ som passar Dig bäst. För de flesta personer är CoreTherm ett mycket bra alternativ eftersom man inte behöver sövas, läggas in på sjukhus eller utsättas för blödningsrisk.

Finns det några sexuella biverkningar?

Normalt påverkar behandlingen inte förmågan att få erektion. Spermamängden kan minska eller helt försvinna för ca en tredjedel av dem som genomgått behandlingen. Om du har en fungerande erektionsförmåga innan behandlingen kan du förvänta dig att den finns kvar även efter.

Finns det andra biverkningar?

Värmebehandlingen av prostatan gör att prostatan och dess omgivning svullnar. Därför behöver du en kateter en tid för att det inte skall bli stopp. Besvär i samband med kateter är inte helt ovanliga de första dagarna efter behandlingen men är oftast ofarliga. De vanligaste biverkningarna är:

  • trängningar och sveda runt urinröret
  • urinvägsinfektion
  • synligt blod i urinen

Är behandlingen smärtsam?

Behandlingen görs på mottagningen. Urinröret bedövas lokalt med bedövningsgel. Bedövningsmedel injiceras på fyra ställen i prostatan via en specialkateter. Behandlingen är därefter relativt smärtfri.

Hur ska jag gå tillväga för att få behandling?

Om du misstänker att du har besvär av godartad prostataförstoring ska du vända dig till din läkare. Vid måttliga och kraftiga besvär krävs eventuellt en remiss för en specialistbedömning hos en urolog (läkare som är specialist på urinvägar och manliga könsorgan). Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring, diskutera vilka behandlingsalternativ som finns med din läkare. CoreTherm kan vara ett alternativ som passar.

”Flera studier har visat en påtaglig och långsiktig förbättring av BPH-symptomen efter CoreTherm värmebehandling.”

Läs vidare på   www.coretherm.se