Provtagningslaboratorier

WeRLabs Grundades 2013 av Rickard Lagerqvist(bild). Som läkare på en traditionell Vårdcentral såg han en ökad patientefterfrågan på specifika labprover. En erfarenhet som ledde fram till en innovativ idé som skulle förenkla och tillgodose patienterna den efterfrågade tjänsten utan att göra avkall på kvaliteten. Vidare noterades att flera individer väntat onödigt länge på att låta kontrollera sina värden, ofta pga ett motstånd att gå till den traditionella primärvården, ett motstånd som skulle kunna förebyggas genom ett enklare förfarande av labbeställningar. Således kan WeRLabs erbjuda kontroller och analyser av prov som tagits som ett första utredningsled i sjukvården, för att påskynda eventuella åtgärder som syftar till att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar.

WeRLabs tror att vår tjänst kommer bidra till att fler sjukdomar fångas upp i ett tidigare skede, vilket leder till tidigare insatser och därmed ett minskat lidande för den enskilda individen och en lägre kostnad för samhället i stort.

WeRLabs är det första företaget i Sverige(och Europa) som kan erbjuda en sådan bredd av analyser och hälsokontroller direkt till dig som konsument, med prover tagna, analyserade och bedömda med högsta sjukhuskvalitet.

http://www.werlabs.se/om-werlabs

Närmaste lab. i Stockholm:

http://www.werlabs.se/narmaste-lab-2-2

Sök typ av prov, ex.vis. ”PSA”, eller gå in via länk nedan

:http://www.werlabs.se/search/show/?s=psa

Här kan du beställa den typ av prov du önskar, betala, och sedan gå till önskat lab. och få provet utfört.
Pris enligt listan.