Strålbehandling

STRÅLBEHANDLING

Artikel i Ny Teknik 2012-02-24
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article340552.ece

Laserljus nytt vapen mot prostatacancer

Laserljus kombinerat med läkemedel kan bli räddningen för män som fått återfall i prostatacancer. Bakom genombrottet ligger en ny svensk programvara. Kliniska tester startar före sommaren.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. För patienter där behandlingen inte lyckas döda alla cancerceller och tumören börjar växa igen, saknas bra behandlingsalternativ. Det hoppas Lundaföretaget Spectracure ändra på.

Behandlingen går ut på att förstöra tumörceller med hjälp av ämnen som aktiveras av ljus. Ett läkemedel, som tas upp av cancercellerna, sprutas in i kroppen. Laserljus leds till tumören med hjälp av optiska fibrer. Ljuset sätter i gång en kemisk process där fria syreradikaler bildas. De dödar i sin tur cancercellerna.

– En fördel är att biverkningar som impotens och inkontinens ser ut att kunna minimeras, säger ­Johannes Swartling, teknisk chef vid Spectracure.

För fyra år sedan testades metoden på fyra svenska prostatapatienter. Efter sex år av intensivt arbete tillsammans med forskare från Lunds tekniska högskola har nu programvaran som styr laserbehandlingen utvecklats så att den kan anpassas för varje patient. Olika individer har olika täta vävnader och olika blodflöde, som i sin tur leder till att laserljuset dämpas olika mycket.

– Genom att mäta dämpningen av ljuset inne i tumören kan vi styra ljusdosen så att den blir tillräckligt hög för att alla cancerceller ska dö, säger Johannes Swartling.

Kliniska tester planeras nu tillsammans med två nordamerikanska cancercentrum: Princess Margret Hospital i Toronto i Kanada och University of Pennsylvania Hospital i Pennsylvania i USA. Studien ska omfatta 20 män med återkommande prostatacancer.

– Det är en grupp patienter som i dag inte har något riktigt bra behandlingsalternativ. De kan ofta inte strålas, eftersom de redan har fått maxdos och ärrvävnad gör det svårt med operation, säger Johannes Swartling.

Starten beräknas ske före sommaren, men det förutsätter att företaget lyckas få in mer riskkapital.

På sikt ska hoppas Johannes Swartling att metoden ska kunna användas för att behandla alla typer av fasta tumörer. Under året ska den även testas mot cancer i bukspottkörteln. Den studien sker i London.

Först om fem år räknar företaget med att metoden kan var etablerad.

– Målet är att instrumentet ska ut på marknaden år 2016

——————————————————————

Artikel i Aftonbladet 2011-09-21            
www.aftonbladet.se/halsa/article13656059.ab

GPS nytt vapen i behandling av prostatacancer

Det låter otroligt – men en GPS-sändare i prostatan kan rädda livet på en man. Sändaren visar prostatakörtelns exakta läge under strålningen, i realtid, säger Enrique Castellanos, som utvecklat tekniken kallad 4D-radioterapi.

En studie med ett 20-tal patienter pågår nu vid Karolinska i Solna och Sahlgrenska i Göteborg samt i Tyskland

– Vi kan öka stråldoserna och sannolikt rädda fler liv, säger                                              överläkaren Enrique Castellanos, Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset.                .