Nationella riktlinjer för prostatacancer

Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta Nationella riktlinjer för god vård. Riktlinjerna ges ut för sjukdomar som rör många människor och tar omfattande samhällsresurser i anspråk. Prostatacancer är en av de sjukdomar som omfattas av riktlinjearbetet. De Nationella riktlinjerna för cancerområdet omfattas också av riktlinjer för bröst- och tjocktarms- ändtarmscancer.

Som patient eller närstående har du rätt att få information om vad riktlinjerna innehåller och på vilka grunder prioriteringar sker i hälso- och sjukvården. Och som sjukvårdspersonal är det viktigt att kunna svara på frågor som rör riktlinjerna för den aktuella sjukdomen.

Därför ger vi från Socialstyrelsen ut en populärversion för var och en av de tre cancerformerna; bröst-, tjocktarms- ändtarmscancer och prostata- cancer. Den här versionen riktar sig till patienter och närstående, men även personal inom hälso- och sjukvården kan hämta kunskap om det Nationella riktlinjearbetet i denna version.

 

2007-114-53_200711454

19383/2014-4-2.pdf

19489/2014-8-4.pdf