Föreläsningar/utbildning

En viktig del av vår verksamhet är att informera om prostataproblematik, alltifrån prostataförstoring till cancer samt vilka behandlingsformer som finns tillgängliga i Sverige. Vi informerar även om kostens betydelse för att motverka uppkomst av cancer.

Bl a går vi ut till olika föreningar som ex.vis PRO och SPF och håller föreläsningar i ämnet.
Vi bjuder också in gästföreläsare till vår egen förening eller tipsar om externa föreläsningar.
Om ni är intresserade, ber vi er kontakta oss för bokning, se nedan.

AKTUELLT I JUNI 2015
Föreningen deltog i Almedalsveckan 29 juni – 3 juli.
Vi fanns på Hamnplan, Visby tillsammans med Prostatacancer-
förbundet och Gotlands föreningen.
Onsdagen den 1 juli kl 08.30-09.30 anordnades ett seminarium på Strand
Hotel, Strandgatan 34, Visby, lokal Furilden.
Seminariet genomfördes tillsammans med Janssen och rubriken var
”Nya innovationer? – Vänta var god dröj…..
Prostatacancer på liv och död

Dessutom anordnades ett seminarium samma dag i lokalen Furilden kl 10.00-11.30  ”Tidig upptäckt räddar liv”  allmänt möte om prostatacancer

AKTUELLT I SEPTEMBER 2015
Gästföreläsning i ämnet
”Urininkontinens”
Överläkare Daniela Volz, Urolog kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Torsdagen den 3 september kl 16 – 18 i Turkiska salongen, Citykonditoriet,
Adolf Fredriks kyrkogata 10, 3tr.

AKTUELLT I OKTOBER 2015
Föreningen deltog som utställare på Seniormässan i Älvsjö, Stockholm 20-22 oktober kl 10 – 16 tillsammans med Prostatacancerförbuncet, Bröstcancerföreningen Amazona, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund och Datumlotteriet. Det var lyckade dagar och vi nådde ut till många med kunskap och information om prostatacancervården idag.

Föreningen organiserade en studieresa tisdagen den 27 oktober till det privata högteknologiska cancersjukhuset Docrates i Helsingfors.
Det finns möjligheter för den som uppsöker Docrates för konsultation och/eller
behandling att få ersättning för utlägg av den svenska Försäkringskassan.
Docrates har korta väntetider.  www.docrates.com

AKTUELLT I NOVEMBER 2015
Prostatacancerförbundets ”Mustaschkampen” pågick under hela november och slog mycket väl ut i media. Allt med fokus på prostatacancer. Många bra artiklar och information kring vår största cancersjukdom.

AKTUELLT I DECEMBER 2015
Medlems- och närstående mötet torsdagen den 3 december kl 16-18 informerades om två studieresor en till Martinikliniken i Hamburg och den andra till cancersjukhuset Docrates i Helsingfors. Båda besöken genomfördes i oktober.

AKTUELLT I JANUARI 2016
Torsdagen den 14 januari kl 16 – 18 hade vi inbjudit rehabiliteringshem Furuhöjden i Täby.  En inskrivningssjuksköterska berättade om verksamheten.  Efter avslutad cancerbehandling erbjuder de bl a onkologisk rehabilitering.

AKTUELLT I MARS 2016
Årsmöte torsdagen den 3 mars kl 16 – 18
Vice ordförande Calle Waller, Prostatacancerförbundet inleder kl 15
med ”Aktuellt från Prostatacancerförbundet”
Lokal: Kronprinsen, Citykonditoriet, Adolf Fredriks kyrkogatan 10, 3 tr

ÖVRIGA MEDLEMS- OCH NÄRSTÅENDE MÖTEN UNDER VÅREN 2019
Citykonditoriet, konferensavdelningen, Adolf Fredriks Kyrkogata 10, 3 tr.

10 januari kl 16-18 i Margaretarummet,
1 februari kl 16-18 i Margareta rummet,
(7 mars kl 15-18, Årsmöte, prel. i Turkiska Salongen)
4 april kl 16-18 i Margareta rummet,
9 maj kl 16-18 i Margareta rummet
13 juni kl 16-18 i Margareta rummet

MEDLEMS- OCH NÄRSTÅENDEMÖTEN UNDER VÅREN 2020
Hantverkargatan
87A,
9 januari   kl 16 – 18
6 februari kl 16 – 18

Havregatan 4, Södermalm, invid Skanstull T-banestn, gå Ringvägen mot Södersjukhuset
5 mars     kl 16 – 18    Årsmöte

Anmälan om du kommer:  SMS till 0733-844883 eller Mail till:  karl.ljungstrom@comhem.se