Medlemskap

Välkommen att bli medlem.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften 200 kr på vårt pg 26 88 94-3. Uppge namn, adress och telefonnummer och även E-postadress, så att vi kan nå dig med information.

Medlemskapet kan vara ett stöd och en hjälp för dig.  Även som anhörig är du välkommen som medlem.

I medlemsskapet ingår även tidningen Prostatanytt som utkommer med 4 nummer per år. Tidningen tar upp forskning och utveckling, debattartiklar skrivna av professionen samt patientperspektiv vad gäller erfarenheter inom olika behandlingsformer.

Företag, organisation eller enskild person, som önskar stödja föreningen ekonomiskt
eller på annat sätt, kan bli stödjande medlem efter ansökan och styrelsens beslut.

GDPR
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs vår policy via länken nedan, som du genom att bli medlem accepterar.
http://www.prostatacancerforbundet.se/prostata/uploads/GDPR/Prostatacancerf%C3%B6rbundet%20-%20GDPR-policy%20-180523.pdf