Behandlingsformer vid prostatacancer

10 000 drabbas av cancern varje år

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform.                                                         Förra året upptäcktes 8 740 nya fall,  2 485 dör.                                                            Hälften av alla som drabbas har hunnit bli 70 år.

Symtomen kan vara svårigheter att kissa eller blod i urinen.

Statistik från Cancerfonden visar att:

  •  87 procent av männen med prostatacancer lever fem år efter diagnosen.
  •  68 procent lever efter tio år

En rapport från Stockholms läns landsting säger att:

  •  60% av patienterna som söker primärvård är kvinnor.

Är männen friskare eller bara mer okunniga om sina sjukdomar?
…eller hjältemodigt odödliga?

Man som spänner musklerna Foto Scanpix

-Tänk om man bara hade sökt hjälp lite tidigare, säger flera män i föreningen Prostatabröderna, ett nätverk för män drabbade av prostatacancer.

Kirurgi, hormonterapi, eller strålbehandling kan bekämpa tumören.

1.  Borttagandet av prostatan genom operation.
Ett icke enkelt ingrepp. Tidskrävande ( 3-4 tim.). Kräver varsam hand då fina nervtrådar lätt skadas. Operationen kan bara utföras om cancern finns inne i prostatan.  Återfall ej sällsynta. Vanliga biverkningar: urinläckage, impotens.

2.  Strålbehandling.
Behandlingen utföres under drygt 30 dagar i sträck. Själva behandlingen går fort och gör inte ont. Behandlingen kan bara göras vid cancer i anslutning till prostata. Återfall ca 40%. Vanliga biverkningar: långvarig diarré, ev. impotens, ”brännskador” av strålningen.

Behandling 1 och 2 botande behandlingar.
Innan dessa utförs undersöks lymfkörtlarna i ljumskarna för att se om dom är fria från cancer. Om inte går behandlingen inte att utföra. Undersökningen sker kirurgiskt.

3.  Hormonbehandling.
Fördröjande behandling. Huvuduppgiften är att stoppa testosteronets kontakt med cancern. Detta sker vanligast vid fysisk eller kemisk kastration. Vanliga biverkningar: svettningar, ointresse för sex.. Det fnns naturligtvis massor av varianter. Se vår film hormonbehandling eller gå in på länkanvisningen.

4.  Cellgifter.
Inte speciellt effektiva vid behandling av prostatacancer.