Aktiviteter

Medlems- och närstående möten äger rum första helgfria torsdagen i månaden kl 16 – 18
i Citykonditoriets konferensavdelning på Adolf Fredriks kyrkogatan 10, 3 tr i Stockholm.  Deltagarna har då tillfälle att i en mindre krets prata om sina problem och erfarenheter.

2019

Medlems- och närstående möte torsdagen den 10 januari 2019
Ej fastställt program

Medlems- och närstående möte torsdagen den 7 februari kl 16
Ej fastställt program

Årsmöte torsdagen den 7 mars kl 15-18.

Övriga medlems- och närstående möten under våren 2018
4 april kl 16-18 i Margareta rummet,
9 maj kl 16-18 i Margareta rummet,
13 juni kl 16-18 i Margareta rummet

2018

Medlems- och närstående möte torsdagen den 11 januari 2018

Ej fastställt program

Medlems- och närstående möte torsdagen den 1 februari kl 16
Ej fastställt program

Årsmöte torsdagen den 1 mars kl 15-18.
Calle Waller / Stig Hanno, Prostatacancerförbundet inleder kl 15  med
”Aktuellt från Prostatacancer-förbundet”
Anna Hägglund, samordnande kontaktsköterska på KS, kommer med en 15 min. kort presentation av sig och sitt arbete. Hon kommer senare i vår att återkomma till oss för en mer utförlig redovisning av hur kontaktsjuksköterskornas arbete och ansvarsområde ska utformas framöver.
Årsmötesförhandlingarna fortsätter kl 16.
Lokal: Kronprinsen, Citykonditoriet

Övriga medlems- och närstående möten under våren 2018
5 april kl 16-18 i Margareta rummet,
3 maj kl 16-18 i Margareta rummet,
7 juni kl 16-18 i Margareta rummet

Övriga medlems- och närstående möten under hösten 2018
6 september kl 16-18 i Margareta rummet,
4 oktober      kl 16-18 i Margareta rummet         Ev. föredrag av androlog*
1 november  kl 16-18 i Margareta rummet
6 december  kl 16-18 i Margareta rummet

*Föreningen återkommer med närmare information om ev inbjuden gäst till
medlemsmötena.