Litteratur och övrig information

Informationblad och litteratur från Prostatacancerförbundet
https://prostatacancerforbundet.reklamlogistik.se/sv/informationsmaterial/

Prostatacancer – råd, rön och möjligheter.
Radiumhemmets forskningsfonder, Stockholm 2012.  Sten Nilsson och Lennart Levi

Ditt PSA är för högt – mitt möte med prostatacancer.
Viamos 2006, Lars Göran Pärletun

Vad du behöver veta om prostatacancer?
Erfarenheter sammanställda av stödföreningen Prostatabröderna. 08 Tryck AB 2006

Om PSA-prov – för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede –
för och nackdelar, Socialstyrelsen 2010

Intressanta är också :
Om prostatacancer, Strålbehandling, samt ett antal broschyrer som kan beställas direkt från Cancerfonden, gratis                                                                          020 – 59 59 59

Urindropp: (knipövningar kvinnor, kan användas av oss också) Lic Hygien  08 – 757 61 00

Behandling av prostatacancer (för läkare, svårläst)                    Orion         08 – 623 64 40
PS om PSA, Thomas Björk                                                       Orion         08 – 623 64 40
Prostatacancer – en uppdatering kring diagnostik
och behandling, Stefan Carlsson                                              Orion          08 – 623 64 40
Prostatacancer och ärftlighet, Ola Bratt                                    Orion          08 – 623 64 40
Erektil dysfunktion och behandling av
prostatacancer, Leif Haendler                                                   Orion          08 – 623 64 40

Cancerfonden                                                                                            020 – 59 59 59
Cancerupplysningen                                                                                08 – 517 766 00

Videofilmer från Prostatabröderna :

  • Prostataförhårdnad                          Rekvireras från oss
  • Smärta                                             Rekvireras från oss
  • Hormonbehandling                          Rekvireras från oss
  • Psykologisk fundering                      Rekvireras från oss

Utländsk litteratur:
Vi kan också rekommendera en intressant läsning om kost och livsföring
Anticancer a new way of life
skriven av David Servan-Schreiber. Gå in på www.anticancerbook.com/book/html
Den är utgiven på 36 språk, upplaga över 1.000.000 ex, så kanske den finns även på svenska.