Prostata Specifikt Antigen (PSA) och Gleason Score

 

PSA  (prostata specifikt antigen)
PSA är ett värde i blodet som visar på prostatacancer och dess utveckling. Provet tas som ett vanligt blodprov. Vid igångkörning kan förhöjda värden bero på andra faktorer men har cancer påvisats, är värdena mycket illustrativa och avslöjande för cancerstatusen. Värdena kan variera från under två (normalvärde runt 4) till flera tusen. Strävan bör vara att ha värden under 10. Då är risken för spridning inte så stor. (Se hormonfilmen)

Kräv av doktorn att få veta dina värden. Det är din rättighet. Speciellt viktiga är värdena vid periodicerande hormonbehandling (se vår film om hormoner)

Gleason Score                                                                                                         Gleason är sätt att gradera en prostatacancer. Graderingen görs med hjälp av cellernas mikroskopiska utseende i biopsin och patologen bestämmer graden genom att se på cellernas form och deras inbördes arrangemang. Patologen studerar cellernas så kallade differentiering.
Ett lägre Gleasonvärde betyder att cellerna är mer lika vanliga prostataceller, medan ett högre värde anger större olikhet med vanliga celler. Figuren nedan visar Dr. Gleasons bild som finns medicinska läroböcker. För grad 1, längst till vänster i bilden, är cellerna väldifferentierade och påminner om normala celler. För värdet 2 är cancern fortfarande väldifferentierad, men de små körtlarna är arrangerade mer löst och oregelbundet. Värdet 3 innebär att de små körtlarna varierar i storlek och många invaderar den omgivande prostatavävnaden. För grad 5 är cellerna dåligt differentierade.

 

Patologen letar upp de två vanligaste cellmönstren för cancern i biopsiproverna och summerar Gleasontalen. Detta ger Gleason score. Lägsta Gleason score är därför 2 (summan av 1 och 1) och högsta är 10 (summan av 5 och 5). En tumör med en Gleason score på upptill 4 är den minst farliga och förmodligen långsamt växande medan en tumör med värdet 7 och uppåt indikerar att tumören består av en höggradig cancer. Men Gleason score är ingen garanti utan mera en vägvisare om cancern. Om tumören är liten så finns risken att biopsin inte fångat representativa cancerceller.

Bilden är hämtad från artikeln Gleason D F: ”Histologic grading of prostate cancer: a perspective”, Human Pathology, 23: 273-9, 1992.

 

Nationella riktlinjer för PSA-prov   19489/2014-8-4.pdf

Länk till snabbkalkylator. slå in dina värden och se risken för spridd cancer.
Prostate Calculator       www.prostatecalculator.org