Forskningsnyheter

På denna sida kommer vi att fortlöpande ge Er intressant information från olika forsknings-och utvecklingsprojekt inom prostatakirurgi, strålbehandling och medicinsk behandling. Gå in på respektive specialområde och läs mer.

KIRURGISK BEHANDLING   MEDICINSK BEHANDLING   STRÅLBEHANDLING

——————————————————————————————

Prostatacancerförbundet

Rekordhögt belopp till forskning om prostatacancer

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2019 15:37 CET

Calle Waller, vårdpolitisk talesman och ordförande i Prostatacancerförbundets forskningsråd.

Varje år delar Prostatacancerförbundet ut medel till svensk prostatacancerforskning. Hittills i år har det beslutats om utdelning av åtta miljoner kronor, vilket är cirka två miljoner mer än föregående år.

– Det är fantastiskt roligt att kunna dela ut åtta miljoner kronor till svensk prostatacancerforskning. Inriktningen för de projekt som fått anslag är att hitta nya metoder för bättre diagnos och behandling. Vi har aldrig tidigare fått in så många kvalificerade ansökningar under ett och samma år så det ska bli oerhört spännande att följa dessa projekt, säger Calle Waller, ordförande i Prostatacancerförbundets forskningsråd.

Dessa 19 forskare har tilldelats medel:

 • Agneta Wennman-Larsen, Inst. Omvårdnad, Sophiahemmet högskola.
 • Agnieszka Krzyzanowska, Lunds universitet.
 • Anders Bjartell, Institutionen för translationell medicin, Enheten för Urologisk Cancerforskning, Lunds universitet.
 • Anders Widmark, Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet.
 • Delila Gasi Tandefelt, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.
 • Elin Thysell/Andreas Josefson, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
 • Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
 • Firas Tarish, Urologkliniken, Södersjukhuset.
 • Fredrik Jäderling, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
 • Gabriel Sandblom, Institutionen för kliniska vetenskaper, VO kirurgi, Södersjukhuset.
 • Jonas Nilsson, Strålningsvetenskaper, Umeå universitet.
 • Marene Landström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet.
 • Marie Lundholm, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
 • Mark Clements, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatisitik, Karolinska Institutet.
 • Mauritz Waldén, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad.
 • Oskar Vilhelmsson Timmermand, Lunds universitet.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
 • Vladimir Kashuba, MTC, Karolinska Institutet.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Forskningsmedlen utlyses för ansökan i november varje år. Stöd ges främst till projekt om tidig och säker diagnostik, mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder samt rehabilitering. Projekten granskas av förbundets forskningsråd med expertis från urologi, onkologi och rehabilitering. Mer information finns på Prostatacancerförbundets webbplats under forskning.

– Vi är oerhört tacksamma för alla generösa gåvor till Prostatacancerfonden. Det är tack vare dessa bidrag som vi har möjlighet att utöka vårt stöd till svensk prostatacancerforskning, säger Calle Waller.

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond – Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

_______________________________________________________________________

Intervju, Sveriges Radio, P4 Dalarna                                                       http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=233&artikel=4748074

”Insulin är gödning för cancer”                                                                                     Höga insulinnivåer är en stor riskfaktor när det gäller att utveckla prostatacancer. Det är den viktigaste slutsatsen som läkaren Jan Hammarsten kommit fram till efter 20 års forskning på prostatacancer. Hans rön har nyligen publicerats i den ansedda tidskriften ”Nature”. Han liknar insulin vid ”gödning för cancer”.

Det bästa man kan göra för att motverka prostatacancer, är alltså att äta mat som höjer insulinhalten i blodet så lite som möjligt.

Jan Hammarsten

Jan Hammarsten

________________________________________________________________________

Medicinsk access, 2011-10-23                       www.medicinskaccess.se

Ny behandling förlänger livet för patienter med avancerad prostatacancer 
Varje år drabbas cirka 10 000 svenska män av prostatacancer, en sjukdom som många dör med, snarare än av. För en del av dem utvecklas dock sjukdomen aggressivt och cancern sprider sig till närliggande lymfkörtlar, organ och speciellt till skelettet. Nu finns det nya möjligheter för dessa män.

http://medicinskaccess.se/images/arkiv/7_2011/prostatacancer.pdf

________________________________________________________________________

Medicinsk access, 2006-04-22

Årlig mätning av PSA viktigt för prognos av prostatacancer                                      Var tionde man kommer under sin livstid att drabbas av prostatacancer som är den näst vanligaste cancern hos män. I USA har årlig PSA mätning rekommenderats för män 50 år eller äldre. Men detta stöds inte av ett antal läkare och läkarföreningar.
http://medicinskaccess.se/images/arkiv/3_2006/psa_nr3.pdf

__________________________________________________________________________

 

Medicinsk access, 2006-03-22   

Orsaker till och uppkomst av prostatacancer.

Man brukar tala om tre former av prostatacancer: familjär, hereditär och sporadisk. Medicine doktor Olle Haglund forsätter sin artikelserie om prostatacancer genom att belysa orsaker och uppkomst av prostatacancer. Tidigare delar har handlat om att prostatacancer går att förebygga [1] och om tumörmarkörer på prostatacancer [2].

http://medicinskaccess.se/images/arkiv/2_2006/prostatacancer_nr2_2006.pdf