Forskningsnyheter

På denna sida kommer vi att fortlöpande ge Er intressant information från olika forsknings-och utvecklingsprojekt inom prostatakirurgi, strålbehandling och medicinsk behandling. Gå in på respektive specialområde och läs mer.

KIRURGISK BEHANDLING   MEDICINSK BEHANDLING   STRÅLBEHANDLING

——————————————————————————————

 

Intervju, Sveriges Radio, P4 Dalarna                                                       http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=233&artikel=4748074

”Insulin är gödning för cancer”                                                                                     Höga insulinnivåer är en stor riskfaktor när det gäller att utveckla prostatacancer. Det är den viktigaste slutsatsen som läkaren Jan Hammarsten kommit fram till efter 20 års forskning på prostatacancer. Hans rön har nyligen publicerats i den ansedda tidskriften ”Nature”. Han liknar insulin vid ”gödning för cancer”.

Det bästa man kan göra för att motverka prostatacancer, är alltså att äta mat som höjer insulinhalten i blodet så lite som möjligt.

Jan Hammarsten

Jan Hammarsten

________________________________________________________________________

Medicinsk access, 2011-10-23                       www.medicinskaccess.se

Ny behandling förlänger livet för patienter med avancerad prostatacancer 
Varje år drabbas cirka 10 000 svenska män av prostatacancer, en sjukdom som många dör med, snarare än av. För en del av dem utvecklas dock sjukdomen aggressivt och cancern sprider sig till närliggande lymfkörtlar, organ och speciellt till skelettet. Nu finns det nya möjligheter för dessa män.

http://medicinskaccess.se/images/arkiv/7_2011/prostatacancer.pdf

________________________________________________________________________

Medicinsk access, 2006-04-22

Årlig mätning av PSA viktigt för prognos av prostatacancer                                      Var tionde man kommer under sin livstid att drabbas av prostatacancer som är den näst vanligaste cancern hos män. I USA har årlig PSA mätning rekommenderats för män 50 år eller äldre. Men detta stöds inte av ett antal läkare och läkarföreningar.
http://medicinskaccess.se/images/arkiv/3_2006/psa_nr3.pdf

__________________________________________________________________________

 

Medicinsk access, 2006-03-22   

Orsaker till och uppkomst av prostatacancer.

Man brukar tala om tre former av prostatacancer: familjär, hereditär och sporadisk. Medicine doktor Olle Haglund forsätter sin artikelserie om prostatacancer genom att belysa orsaker och uppkomst av prostatacancer. Tidigare delar har handlat om att prostatacancer går att förebygga [1] och om tumörmarkörer på prostatacancer [2].

http://medicinskaccess.se/images/arkiv/2_2006/prostatacancer_nr2_2006.pdf