Forskningsnyheter

På denna sida kommer vi att fortlöpande ge Er intressant information från olika forsknings-och utvecklingsprojekt inom prostatakirurgi, strålbehandling och medicinsk behandling. Gå in på respektive specialområde och läs mer.

KIRURGISK BEHANDLING   MEDICINSK BEHANDLING   STRÅLBEHANDLING


Färre självmord med billigare potensmedel

15 april 2021, Uppsala Universitet

När potensmedel blev billigare och användandet ökade markant sjönk antalet självmord för män mellan 50 och 60 år i Sverige. Det visar en ny studie med forskare från bland annat Uppsala universitet.

– Det här ger ännu ett tecken på hur viktig möjligheten till fysisk intimitet och nära relationer kan vara genom livet, att de kan för vissa människor vara så stark kopplat till livsglädje och förmåga att möta livets utmaningar, säger Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

Under åren 2007-2012 var antalet män i Sverige som använde potensmedel i genomsnitt 62 000. Den siffran steg till 101 000 i genomsnitt under åren 2014–2017, efter att patentet för storsäljaren Viagra gick ut och marknaden släppts fri. Innan patentet för Viagra, med det verksamma ämnet sildenafil gick ut i juli 2013, kostade en karta med 12 tabletter ca 1 200 kronor. När patentet försvann och konkurrenter, så kallade generikapreparat med samma verksamma substans, kom in på marknaden sjönk priset till ca 300 kronor för samma mängd, det vill säga endast en fjärdedel av det tidigare priset.

Minskade när patenten släpptes

I studien, som har gjorts i samarbete med kollegor vid University of California, har forskarna studerat antalet självmord bland män 50-59 år gamla i Sverige. Utifrån den självmordsstatistik som fanns för tiden (102 månader) innan patenten släpptes och prisfallet kom, beräknade forskarna hur stort antalet självmord hade varit om prisändringen inte hade inträffat. Sedan jämförde de antalet förväntade självmord med antalet som faktiskt observerades under de 18 månaderna efter ändringen. Det statistiska materialet är helt avidentifierat och går inte att koppla till enskilda individer. Resultatet visade att det var 65 färre självmord än förväntat under den senare perioden.

Det är flera anledningar till att studien fokuserat på män mellan 50 och 60 år. Den första är att det var i den gruppen som användandet ökade mest mellan perioderna. För det andra, enligt Socialstyrelsens statistik är det den här gruppen som mest drabbas av självmord, jämfört med alla andra åldersgrupper. Forskarna såg inte ett liknande samband i andra åldersgrupper bland män och inte heller i någon åldersgrupp bland kvinnor.

– Möjligheten att slumpen skulle ge det här utfallet är ungefär en gång på 10 000 experiment. Rätt så osannolikt alltså och svårt att förklara skillnaden på något annat vis än övergången till generika, när man räknar in hur analyserna genomfördes och faktumet att vi såg sambandet i just den kön- och åldersgruppen.

Intimiteten viktig

Det finns tidigare forskning som visar på hur viktig den sexuella intimiteten kan vara för den mentala hälsan. På grund av etiska, praktiska och även kulturella begränsningar är experimentella studier däremot ganska sällsynta. Samtidigt har befintliga enkätundersökningar inte gett övertygande bevis på hur stark kopplingen är, och om bra mental hälsa är effekt eller orsak.

– Studien visar hur epidemiologisk forskning kan använda data från hela befolkningen för att belysa känsliga frågor som är svåra att komma åt med studier på individer. Det kan vara lönt med mer epidemiologisk forskning kring satsningar som hjälpar människor att vårda sina nära relationer, att få tid och möjligheter att dela den fysiska intimiteten de vill, och på så vis bibehålla en känsla av tillhörighet och ge glädje och hopp, säger Terry Hartig.


 

Prostatacancerförbundet

Rekordhögt belopp till forskning om prostatacancer

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2019 15:37 CET

Calle Waller, vårdpolitisk talesman och ordförande i Prostatacancerförbundets forskningsråd.

Varje år delar Prostatacancerförbundet ut medel till svensk prostatacancerforskning. Hittills i år har det beslutats om utdelning av åtta miljoner kronor, vilket är cirka två miljoner mer än föregående år.

– Det är fantastiskt roligt att kunna dela ut åtta miljoner kronor till svensk prostatacancerforskning. Inriktningen för de projekt som fått anslag är att hitta nya metoder för bättre diagnos och behandling. Vi har aldrig tidigare fått in så många kvalificerade ansökningar under ett och samma år så det ska bli oerhört spännande att följa dessa projekt, säger Calle Waller, ordförande i Prostatacancerförbundets forskningsråd.

Dessa 19 forskare har tilldelats medel:

 • Agneta Wennman-Larsen, Inst. Omvårdnad, Sophiahemmet högskola.
 • Agnieszka Krzyzanowska, Lunds universitet.
 • Anders Bjartell, Institutionen för translationell medicin, Enheten för Urologisk Cancerforskning, Lunds universitet.
 • Anders Widmark, Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet.
 • Delila Gasi Tandefelt, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.
 • Elin Thysell/Andreas Josefson, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
 • Eva Samuelsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
 • Firas Tarish, Urologkliniken, Södersjukhuset.
 • Fredrik Jäderling, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
 • Gabriel Sandblom, Institutionen för kliniska vetenskaper, VO kirurgi, Södersjukhuset.
 • Jonas Nilsson, Strålningsvetenskaper, Umeå universitet.
 • Marene Landström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet.
 • Marie Lundholm, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
 • Mark Clements, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatisitik, Karolinska Institutet.
 • Mauritz Waldén, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad.
 • Oskar Vilhelmsson Timmermand, Lunds universitet.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
 • Vladimir Kashuba, MTC, Karolinska Institutet.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Forskningsmedlen utlyses för ansökan i november varje år. Stöd ges främst till projekt om tidig och säker diagnostik, mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder samt rehabilitering. Projekten granskas av förbundets forskningsråd med expertis från urologi, onkologi och rehabilitering. Mer information finns på Prostatacancerförbundets webbplats under forskning.

– Vi är oerhört tacksamma för alla generösa gåvor till Prostatacancerfonden. Det är tack vare dessa bidrag som vi har möjlighet att utöka vårt stöd till svensk prostatacancerforskning, säger Calle Waller.

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond – Prostatacancerfonden.

Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

_______________________________________________________________________

Intervju, Sveriges Radio, P4 Dalarna                                                       http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=233&artikel=4748074

”Insulin är gödning för cancer”                                                                                     Höga insulinnivåer är en stor riskfaktor när det gäller att utveckla prostatacancer. Det är den viktigaste slutsatsen som läkaren Jan Hammarsten kommit fram till efter 20 års forskning på prostatacancer. Hans rön har nyligen publicerats i den ansedda tidskriften ”Nature”. Han liknar insulin vid ”gödning för cancer”.

Det bästa man kan göra för att motverka prostatacancer, är alltså att äta mat som höjer insulinhalten i blodet så lite som möjligt.

Jan Hammarsten

Jan Hammarsten

________________________________________________________________________

Medicinsk access, 2011-10-23                       www.medicinskaccess.se

Ny behandling förlänger livet för patienter med avancerad prostatacancer 
Varje år drabbas cirka 10 000 svenska män av prostatacancer, en sjukdom som många dör med, snarare än av. För en del av dem utvecklas dock sjukdomen aggressivt och cancern sprider sig till närliggande lymfkörtlar, organ och speciellt till skelettet. Nu finns det nya möjligheter för dessa män.

http://medicinskaccess.se/images/arkiv/7_2011/prostatacancer.pdf

________________________________________________________________________

Medicinsk access, 2006-04-22

Årlig mätning av PSA viktigt för prognos av prostatacancer                                      Var tionde man kommer under sin livstid att drabbas av prostatacancer som är den näst vanligaste cancern hos män. I USA har årlig PSA mätning rekommenderats för män 50 år eller äldre. Men detta stöds inte av ett antal läkare och läkarföreningar.
http://medicinskaccess.se/images/arkiv/3_2006/psa_nr3.pdf

__________________________________________________________________________

 

Medicinsk access, 2006-03-22   

Orsaker till och uppkomst av prostatacancer.

Man brukar tala om tre former av prostatacancer: familjär, hereditär och sporadisk. Medicine doktor Olle Haglund forsätter sin artikelserie om prostatacancer genom att belysa orsaker och uppkomst av prostatacancer. Tidigare delar har handlat om att prostatacancer går att förebygga [1] och om tumörmarkörer på prostatacancer [2].

http://medicinskaccess.se/images/arkiv/2_2006/prostatacancer_nr2_2006.pdf