Ordlista

A                                                                  Analgetika                                              Smärtstillande
Androgener                                            Manligt könshormon
Anestesi                                                 Känsellöshet
Antitumoral                                             Mot tumör
Apex                                                       Spets
Asteni                                                     Orkeslöshet              Atypi                                                       Avviker från det typiska

B                                                                                                                                           Benign prostatahyperplasi                     Godartad vävnadsökning (kan öka PSA)BilateralExtrakapsulär                           Tvåsidig                                                              Biopsi                                                    Vävnadsprov

C                                                              Cystoskopi                                             Undersökning av urinblåsan med instrument Cytologi                                                  Läran om celler

D                                                                     Deletärt                                                  Skadligt
Diagnostiserad                                      Sjukd. konstaterande
Dietära                                                   Mat o dryck
Differentierad                                         Skillnad
Disseminerad                                        Spridd
Distala                                                    Längst bort

E                                                                      Endokrin                                                 Invärtes Endokrina                                               Behandling med hormonpåverkan
Epidemiologi                                          Studier av sjukdomars utbredning
Epiduralt                                                 Behandling i ryggraden
Epikris                                                    Slutomdöme om en upplupen sjukdom Estramustinfosfat                                   Fettämne, viktig beståndsdel i cellmembran Etiologi                                                   Orsak, påverka                     Extern                                                    Utanför, yttre

F                                                                                         Fistel                                                     Sår, rörformig                                                        Flare-up syndrom                                  Blossa upp

G                                                                                 Gastrointestinala                                    Hör till magsäck o tarm
Gleasonvärde                                        Gradering av cancerns aggresivitet Glykoprotein                                          Ämne som bildas endast i prostatakörteln           GnRH                                                    Hormon som frisätter testosteron ur testiklarna Gynekomast                                          Förstoring av bröstkörtlar

H                                                                                  Hematom                                              Begränsad blodutgjutning                          Hematuri                                               Blodig                Histolosk                                               Vävnadslära (de levande)                      Hormonreakratär                                  Ej hormonpåverkbar                     Hyperplasia                                          Utveckling av vävnad, utöver det normala

I                                                                                 Implantation                                        Inplacering eller spridning genom operation Incidentellt                                          Plötsligt hitta något                                                   Initial expektans                                 Symtomstyrd behandling
Initialt                                                  I början
Inkontinens                                         Ej förmåga att hålla tätt
Interstitiell strålbehandling                  Inplantering av radioaktiva stift
Intramuskulärt                                     Injektion i muskel
Intravenöst                                          Injektion i en ven

J

K                                                                                                                      Kardiovaskulära                                     Gäller hjärta o kärl Kategorisering                                       Bestämmande, klass                                   Kemoterapi                                            Medicinsk behandling av cancertumör Kompression                                         Hoptryckning
Korrelerad                                             Ömsesidigt förhållande mellan olika organ Kurativt                                                  Botande, vårdande Körtelutrymning                                     Borttagande av körtel

L                                                                                                                             Laparoskop                                            Att genom bukväggen undersöka Bukhålan Laserbehandling                                    Behandling med koncentrerad ljusstrålning       Leokocyter                                             Vita blodkroppar                                                   LHRH (GnRH)                                       Kastrerande hormon
Libido                                                     Lust
Lob                                                        Del av omslutning                                             Lumen                                                   Mynning, det ihåliga rummet i ett bihang
Lymfstas                                               Lymfstockning

M                                                                                                                                 Manifest                                                 Tydlig, påvisbar                                               Metabol                                                  Ämnesomsättning Metastas                                                Dottersvuls
Miktion                                                    Urinering
Modaliteter                                             Behandlingstyper
Morbiditet                                               Sjuklighet           Monoterapi                                             Ensam                    Morfologi                                                Läran om organism. Yttre form och inre struktur Mortalitet                                                Antal döda i förhållande till drabbade

N                                                                                   Narkos                                                    Allmän bedövning Naturalförlopp                                         Sjukdom utvecklas naturligt (ej behandling)Nefropyelostomi                                     Urinavledning från njure med kateter
Neoadjuvant endok                                 Förbehandling med hormon
Neurogena                                              Sammanhänger med nerverna
Nykturi                                                     Starkare urinutsöndring under natten

O                                                                                 Orkiektomi                                              Kastrering

P                                                                                                                                    Palliativ                                                  Lindring
Palpabel                                                Att känna på Palpations                                             Känna med händerna
Parenteral                                             Tillförsel utanför tarm (spruta eller dropp)Perineum                                              Området mellan ändtarmen och pungen Peroral                                                  Genom munnen                                       Postoperativ                                          Efter operation
Prevalens                                              Frekvens,förutsättning Progesteron                                          Hormon
Progredierar                                          Fortskrider
Progress                                               Fortskridande, gradvis ökande Proktit                                                    Inflammation i ändtarmen                           Prospektiva randormiserande              Undersökn. framåt i tiden slumpm. urval Prostatahypertrofi                                 Förstoring av prostata PSA                                                       Prostataspecifikt antigen (PSA)
Prostatatektomi                                     Borttagning av prostata
Proximal                                                Närmare kroppens mittpunkt, motsatt är distal

R                                                                                                                       Randomiserade                                    Indela i slumpmässiga grupper
Recessiv                                               Ej dominant ärftligt anlag Regress                                                Tillbakabildning
Rektalpaltation                                      Känna med händer i ändtarmenelaps Relaps                                                  Återfall                                                         Remission                                            Tillfällig förbättring i sjukdomstillstånd          Resektion                                             Operativt avlägsnande av en del av ett organ Roburerande                                        Stärkande

S                                                                                   Scintigrafi                                              Undersökning med radioaktivt spårämne Screening                                              Undersökningsmetod (kartläggning)              Second opinion                                     Ytterligare bedömning av annan läkare           Seeds                                                    Radioaktiva frön som förs in i prostatan  Sensibilitet                                             Känslighet
Serumtestosteron                                 Äggvitehaltig vätska Sfinkter                                                  Yttre ringmuskel                                               Spinalis                                                 Till ryggmärgen, kotpelaren
Steroid                                                   Icke oxiderande
Strålbehandling                                     Behandling med joniserande strålning Suprapubisk                                          Kateter in i blåsan genom buken
Symtomatologi                                      Sjukdomsyttring i form av besvär

T                                                                                                                                         TAB                                                       Total androgenblockad Terapiform                                             Behandlingsform                                           Testosteron                                           Manligt könshormon
Transerutral resektion                           Operationsmetod vid”gubbsjuka”.
Transuretal resektion                            Avlägsna vävnad från prostata
Transuretalt                                           Utfört

U                                                                                                                                      Ultraljudsundersökning                          Metod för undersökning/avbildning av organ Unilateral                                                Ensidig
Uremi                                                     Urinförgiftning
Uritären                                                  Urinledaren                                                           Urolog                                                    Specialist på urinvägarnas kirurgiska sjukdomar

V                                                                                                                                       Vesicula seminali:                                  Sädesblåsa
Viscera                                                   Inre organ, spec. buken
Vävnadscylindersbiopsider                    Uttag av vävnadsprov

Ö                                                                                                                                 Ödemtendens                                        Vätskesvullnad Östrogen                                                Kvinnligt könshormon