Aktuella Webinarier

När: 12 april 15:00-17:00
Var: Digitalt

”Patienten i centrum för bättre cancervård”
Hur kan man utveckla de multidisciplinära konferenserna? 

Astellas Pharma* bjuder in till ett nationellt webbinarium med rapporten ”Patienten i centrum för en bättre cancervård” som utgångspunkt.

Multidisciplinära konferenser (MDK) 
Multidisciplinära konferenser är ett centralt inslag i svensk cancervård. Rätt använda bidrar de både till bättre effektivitet och bättre vård. En central del är att all relevant information finns tillgänglig, och det gäller såväl mer renodlad medicinsk information som olika typer av ”icke-medicinsk” information. Det kan handla om patientens preferenser kring behandling, allmänt hälsotillstånd och livssituation. Det är information som kan vara avgörande för beslut om behandling, men även för att den behandlingsrekommendation som görs också ska kunna genomföras. Bristande delaktighet från patienten gör att bilden av patienten riskerar att bli ofullständig.
Rapportens slutsats är att det både finns ett behov och ett intresse av att utveckla patientperspektivet, och stärka patienternas delaktighet. Det verkar också finnas tre vägar framåt, som alla är fullt möjliga att arbeta med. Under webbinariet kommer rapporten samt dess slutsatser att diskuteras, och vi vill gärna att du deltar!

Mera information samt registrering finner ni på följande webbplats:

Anmäl dig här!

Medverkande:
Tashia Lentz, Country Manager Sweden and Iceland, Astellas Pharma AB
Hans Hägglund, ordf. RCC i samverkan
Bernt Åslund, läkemedelsansvarig, Prostatacancerförbundet
Lise-lott Eriksson, ordf. Blodcancerförbundet
Katarina Engström, överläkare, onkolog, Region Halland
Per Gustafsson, kontaktsjuksköterska, Tiohundra, Norrtälje
Petter Odmark, analyschef Re-Think, rapportförfattare
Moderator: Göran Hägglund, konsult Reformklubben, tidigare socialminister*Astellas Pharma är ett läkemedelsbolag verksamt inom bl.a. terapiområdena onkologi och urologi.

___________________________________________________________________

När: 29 april 09:30-14:00
Var: Digitalt

“En dag för Cancerforskning”

Cancer Research KI som är en paraplyorganisation för all cancerforskning vid Karolinska Institutet bjuder in till “En dag för Cancerforskning” den 29 april 2021 9.30-14.00. Eventet genomförs som ett webbinarium, öppet för alla, där framstående cancer forskare kommer att presentera ämnen såsom nya banbrytande behandlingsmetoder, fertilitet efter cancerbehandling, antioxidanter och cancer samt rehabilitering under ledning av programledare Mark Levengood. Deltagandet är helt avgiftsfritt men registrering krävs.
Mera information samt registrering finner ni på följande webbplats: ki.se/cancerforskningsdagen.