Broschyr med vårdprogramtexter

Broschyr med vårdprogramtexter ger stöd för dig i teamet

Hur ser kontaktsjuksköterskans uppdrag ut, vad ska ingå i Min vårdplan och när inleds cancerrehabilitering? Det är några frågor som besvaras i denna kortfattade skrift med utvalda generiska texter ur de nationella vårdprogrammen inom cancerområdet.

Broschyren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården. Den innehåller information om vad vården ska arbeta med inom områdena:

  • Aktiva överlämningar
  • Cancerrehabilitering
  • Min vårdplan
  • Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Syftet är att tydliggöra vilket arbete som behöver göras inom dessa områden och varför det är viktigt. Broschyren har tagits fram av Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska/Min vårdplan och nationella cancerrehabiliteringsnätverket, i samarbete med RCC Väst. På näst sista sidan finns en ruta där du kan fylla i lokala kontaktuppgifter.

Framsida på broschyren Stöd för dig i cancervården

Ladda ner broschyren

Dokumenten är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten, webbvisning

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten, för utskrift
(Välj liggande format, dubbelsidig utskrift.)

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten, utskriftsversion ensidig

Regionspecifikt innehåll – Stockholm-Gotland

RCC Stockholm Gotland har tagit fram en broschyr om kontaktsjuksköterskans roll som stöd vid information till patienter och närstående.

Här kan du ladda ned broschyren kontaktsjuksköterskan. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Kontaktsjuksköterskan, SLL – för läsning på webb (pdf, nytt fönster)

Kontaktsjuksköterskan, SLL – för nedladdning och tryck (pdf, nytt fönster)

Kontaktsjuksköterskan, Gotland – för läsning på webb (pdf, nytt fönster)

Kontaktsjuksköterskan Gotland – för nedladdning och tryck (pdf, nytt fönster)


RCC Stockhoim Gotland
Faktaägare:
Katja Vuollet Carlsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 20 september 2019

Regional faktaägare:Bodil Westman
Regional information uppdaterad: 12 december 2019