Prostatype Test System

Nu finns det ett nytt gentest för prostatacancer tillgängligt i Sverige.

Testet bidrar till att läkare med stötrre säkerhet kan identifiera vilka patienter som behöver genomgå radikal behandling och vilka som klarar sig med skonsammare alternativ.
Gentester har börjat påverka behandlingen av prostatacancer och lett till att behandlingarna kan effektiviseras och skräddarsys efter varje patients genetiska förutsättningar. Ett nytt gentest för prostatacancer – Prostatype Test System – godkändes nyligen för användning i Europa och finns nu tillgängligt i Sverige.
Testsystemet bygger på en analys av tre specifika stamcellsgener från cancertumören. I metoden kombineras genernas uttrycksnivåer med sedan länge använda diagnostiska parametrar som patientens ålder, PSA-värde, Gleason Score och tumörstadium.

Prostatype Test System – Beslutstöd vid val av behandling
Chundsell Medicals har utvecklat Prostatype Test System, som baserar sig på Dr. Chunde Li’s mångåriga forskning på Karolinska Institutet.Prostatype Test System är ett nytt gentest som ger en prognos av överlevnad i relation till val av behandlingsalternativ

Välj optimal behandling
Mindre än 25 % av prostatacancer patienter avlider av sin prostatacancer. Ändå, majoriteten av patienterna blir behandlade med radikala metoder såsom prostatektomi eller strålning, även om konservativa strategier som aktiv monitorering ofta skulle vara tillräckligt. Radikala behandlingar är ofta förknippade med biverkningar som inkontinens och impotens, vilket minskar livskvaliteten för patienten avsevärt. För patienten är det därför viktigt att undvika överbehandling av icke-livshotande cancer. Å andra sidan kommer underbehandling av aggressiv cancer förvärra tillståndet för patienten, vilket kunde undvikas genom optimal behandling. Aktuella kliniska parametrar såsom PSA, digital rektal undersökning och Gleason värdering kan inte exakt uppskatta aggressiviteten av cancern och är ofta inte tillräckligt för att göra ett välgrundat beslut om den optimala behandlingen.

Prostatype Test System hjälper till att välja den optimala behandlingsstrategin individuellt för varje patient. Detta kan garantera livskvaliteten för patienter med låg risk cancer, utan att äventyra säkerheten för patienter med aggressiva tumörer.

Hur fungerar testet?
För Prostatype Test System använder man material från prostata biopsier som togs vid första diagnosen, d.v.s. man behöver inte ta nya biopsier. Från biopsi materialet mäts genuttrycket av vissa stamcellsgener, som korrelerar med Chundsell2överlevnadstid.

En avancerad algoritm använder informationen om genuttryck såsom kliniska parametrar för att söka genom en unik databas som innehåller autentisk information från 600 historiska prostatacancerpatienter. Resultatet är ett beslutsunderlag för patienter och läkare när de fattar beslut om behandlingen. Detta minskar risken för över- eller underbehandling och kan uppskjuta upprepade biopsier. Prostatype Testresultatet kan därmed betraktas som ”second opinion” för patienten inför val av behandlingen.

Fråga din urolog för att bli testad med Prostatype Test System. Alternativt, ta kontakt med Dr. Chunde Li, uro-onkolog på Karolinska Sjukhuset.
Mer information finns på www.chundsell.com eller www.facebook.com/prostatype
Email: chunde.li@ki.se  Mobil: 070‑388 89 84

Chundsell logo