Historik

Början
1991 på hösten fick Lasse Söderholm besked om cancer i prostatan. Han upplevde då frustation över samhällets ointresse och den dåliga information som fanns. Detta påtalades för TV- programmet Medix. Påpekandet till Medix resulterade i att Lasse medverkade vid kommande sändning.

Bildandet
Flera hörde av sig efter programmet och detta ledde till bildandet av stödföreningen Prostatabröderna. Första mötet hölls den 30/10-93 där förberedda stadgar antogs.

Möten
Två gånger om året hålls möten i Stockholm. Slutet av mars och slutet av september. Under tiden är telefonlinjen till föreningen alltid öppen för övrig information och service.

Antal medlemmar
Vid första mötet var vi 9 st och vi har varit upptill 800 st. Idag är vi ca 200 st. Varför så få när det finns ca 70.000 män, som lever med diagnosticerad prostatacancer?  Svar: Sjukdomen betraktas på något sätt som skamlig eller svår att prata om. Det är därför vår förening är så viktig.

Män och kvinnor
Alla som önskar och är intresserade är välkomna.. Många ger mer kunskap och tyngd. Ofta händer det att kvinnor hör av sig, anledningen är för att mannen är ”blyg”.  De kvinnor som så önskar kan bli stödmedlemmar.