Donationer och gåvor

Diplom 1Under våren 2016 har vi beslutat att donera pengar till forskning kring prostatacancer.
Vi har valt att stödja Radiumhemmets Forskningsfonder som stöder patientnära cancerforskning med speciell inriktning på prostatacancer.

Vårt bidrag 2016 är kronor 200.000,-

 

Under hösten 2017 har vi beslutat att donera ytterligare pengar till Radiumhemmets Foskningsfonder.

Vårt bidrag 2017 är kronor 30.000,-

Dessa pengar har vi fått in genom gåvor till vår förening samt ett idogt arbete av våra medlemmar genom insamlingar och försäljning av pins och mustascher och andra aktiviteter.

Vi tar kampen och vill göra skillnad.

Om ni önskar stödja oss i vår fortsatta kamp mot prostatacancer och att få ut information till drabbade och deras anhöriga samt stödja forskningen, så är ni varmt välkomna att ge ett bidrag, stort som smått.   Vårt bankgiro 180-7981