Ultraljud/MR-kamera -Ny metod i jakt på prostatatumör

Ny metod i jakt på prostatatumör

Ett flertal sjukhus testar en ny metod för att bättre upptäcka cancer i prostatakörteln. Den nya tekniken innebär att patienten först undersöks med hjälp av en magnetkamera. Sedan kombineras bilderna med en ultraljudsundersökning.
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Henrik Montgomery/TT

På så sätt, är tanken, ska jakten efter eventuella tumörer bli mer träffsäker. Antalet biopsier som patienten måste ta blir också färre; vanligtvis 3–4 biopsier jämfört med 10–12 tidigare, nålstick som mer eller mindre togs i blindo.

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har hittills drygt 80 män undersökts med den så kallade fusionsmetoden. Även Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska i Göteborg och Universitetssjukhuset i Örebro har infört metoden i mer begränsad omfattning.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Cirka 10 000 män får diagnosen varje år och varje år dör cirka 2 500 män av sjukdomen.