Diagnostik: Aktiv Monitorering vs Kirurgi vs Strålning

 

1. ”En stund om Prostatacancer” Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet & professor em. i Onkologi

 

2. ”En stund om Prostatacancer” med Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska institutet.

 

 

Debattinlägg


Alf Carlsson och Calle Waller, ordförande respektive vice ordförande i Prostatacancerförbundet. Bild: Torsten Sundberg

”Screening även av ekonomiska skäl”

Den med stora förväntningar emotsedda studien Sthlm 3 är nu klar och visar hur man med en uppsättning nya markörer för att upptäcka prostatacancer kan öka träffsäkerheten i förhållande till PSA-testet. Mottagandet har visat sig ljummet: Resultatet är bra, men inte tillräckligt bra för att motivera införandet av allmän screening.

Det främsta argumentet mot screening har varit att PSA-provet orsakar överdiagnostik och -behandling. Enligt Sthlm 3-studien medför det nya testet en väsentlig minskning av antalet sådana falskt positiva svar. Men inte tillräckligt enligt vissa av kommentatorerna. Vår uppfattning är att en omprövning av beslutet att inte införa screening måste grundas även på andra omständigheter som tillkommit.

Så till exempel fick en ny strategi stort genomslag det senaste året, 2014, som rekommenderar att män med lågriskcancer inte ska behandlas utan följas upp med så kallad aktiv monitorering. Här­igenom reduceras risken för överbehandling väsentligt. 2 500 män hanterades på detta sätt.

Risken för behandlingsskador är ett annat argument mot screening. Men vi vet nu att problemen skulle kunna reduceras väsentligt om kirurgin och onkologin koncentrerades till ett fåtal specialiserade och kvalitetssäkrade kliniker. Det skulle gagna inte bara dem som möjligen behandlas i onödan utan framför allt alla dem som måste för att botas.

Syftet med screening är att rädda liv men medför också nya kostnader. Men dessa måste ställas mot att ett batteri av nya livsförlängande läkemedel börjar användas. Genom att behandlingarna nu också rekommenderas generellt stiger kostnaderna mycket snabbt.

Motivet att förebygga metastaserad cancer genom screening är därmed inte bara mänskligt utan också i ökande grad ekonomiskt nödvändigt. Av de 10 500 som nydiagnosticerades 2014 befanns 1 720 (!) ha en redan metastaserad cancer. Screening hade kunna fånga upp många av dess i tid.

Motståndet mot screening av prostatacancer finner ofta nya motargument när de gamla sviktar. Vi kan inte låta bli att peka på skillnaden mellan kvinnors och mäns förmåga att öppna sig för och hantera oro och osäkerhet, särskilt när det gäller intima problem och tillkortakommanden.

Fenomenet kunde inte få en bättre belysning än när en läkare i SVT:s Första hjälpen säger att han hellre dör med erektion än opererar bort sin prostata! Många med honom är säkert emot screening – men då grundat på annat än forskningsresultat och annan evidens.