Välkommen till Prostatabröderna

Prostatabröderna är en stödförening för prostatacancerdrabbade män och deras anhöriga.  Föreningens startades 1993 av eldsjälen Lasse Söderholm.

Syftet med föreningen är att på olika sätt ge stöd till medlemmar som drabbats av prostatacancer och även till deras anhöriga.

Föreningens uppgift är att sprida kunskap om prostatacancer, informera om behandlingsmetoder, följa och bevaka utvecklingen inom området och informera om detta.

Har du fått diagnosen prostatacancer?
Att få besked om att man har fått prostatacancer är en omstörtande livshändelse.  Verkligheten upplevs ofta som oviss och ångestväckande. Redan från första misstanken att allt inte står rätt till kan väntetiden mellan olika provtagningar och läkarbesök kännas påfrestande.

Du är inte ensam!
Antalet som lever med sjukdomen ökar snabbt och är nu över 120 000. vilket innebär att detta är den vanligaste cancerformen i Sverige. Nära 10 000 nydiagnosticeras varje år och ca 2 400 avlider av sjukdomen. Det innebär att 20-30 män varje dag i Sverige får beskedet att de har prostatacancer.

Föreningens kontakttelefon är 08 – 556 95 580, dit du är välkommen att ringa och tala med någon som har egen erfarenhet av sjukdomen.

Vill du bli medlem.  se vidare under flik ”Medlemskap

Vi finns numera också på Facebook:  https://www.facebook.com/pcancerbroder