Hej Bröder

Fler prostatabröder börjar hitta till vår nya mötesplats, och det är väldigt roligt. Nästkommande möten sker i samma lokal, samma tid och alltid den första torsdagen i varje månad;

Citykonditoriet, Adolf Fredrik kyrkogata 10

Torsdag den 6/11, mellan kl. 1600-1800

Kom ihåg: Ingenting hindrar att ni tillsammans planerar in extra möten i månaden, allt efter behov. Lokalen är ju öppen för allmänheten, med caféverksamhet och ligger lättillgängligt mitt i city, så vi hoppas att den kan tjäna som en naturlig samlingspunkt för oss alla.  Se karta i tidigare meddelande

Hjärtligt välkomna / Bengt

 

 

Hej bröder

Nu har vi haft vårt första möte på vår nya mötesplats i centrala Stockholm. Vi var 8 st prostatabröder som träffades denna gång och vi hoppas givetvis att fler ska hitta hit. Vi bestämde att kommande möten ska ske den 1:a torsdagen i varje månad. Sålunda är nästa möte: 

 Citykonditoriet, Adolf Fredrik kyrkogata 10

Torsdag den 6/10, mellan kl. 1600-1800 

OBS: Ingenting hindrar att ni tillsammans planerar in extra möten i månaden, allt efter behov. Lokalen är ju öppen för allmänheten, med caféverksamhet och ligger lättillgängligt mitt i city, så vi hoppas att den kan tjäna som en naturlig samlingspunkt för oss alla.  Se karta i tidigare meddelande

Hjärtligt välkomna / Bengt

 

Hej bröder,

För att vi enkelt ska kunna mötas under enkla och trivsamma former, för utbyte av erfarenheter inom vård och behandlingsformer, har vi nu en ny mötesplats i centrala Stockholm;.

Citykonditoriet, Adolf Fredrik kyrkogata 10

Torsdag den 29/9, mellan kl. 1600-1800 blir vårt första möte på denna adress.Vid mötet bestämmer vi nästa sammankomst.

Väl mött.